Katedra Językoznawstwa Angielskiego

dr hab. Michał Borodo, adiunkt

Dane Kontaktowe

Afiliacja: Katedra Językoznawstwa Angielskiego, UKW
Adres: Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
Gabinet: 304
Telefon: (+48) 52-341-14-02 wew.44  
Email: michal.borodo@ukw.edu.pl
Strona www: ukw.academia.edu/MichalBorodo, Michał Borodo (researchgate.net)

Zainteresowania Naukowe

przekładoznawstwo, przekład literatury dziecięcej i młodzieżowej,
tłumaczenie w kontekście globalizacji i glokalizacji,
tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie komiksu,
tłumaczenie amatorskie (scanlation, fansubbing)
kształcenie tłumaczy, narzędzia wspomagające proces tłumaczenia
języki: polski, angielski, francuski

Wykształcenie

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2021

Doktorat z językoznawstwa, Uniwersytet Gdański, 2008

Magisterium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2003

Przebieg Zatrudnienia

Adiunkt, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW, 2008-
Asystent, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW, 2003-2008

Funkcje Administracyjne

Kierownik, Studium Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego, UKW, 2011-

Granty, Nagrody, Wyróżnienia

Nagroda zespołowa II stopnia za znaczące osiągnięcia dydaktyczne, październik, 2010 r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2018 r.

Projekty Naukowe

Angielskie tłumaczenia polskiej literatury dziecięcej, czyli Matt, Kaytek i Billy w przekładzie, 2018-Dyskursywne strategie tłumaczy w angielskich przekładach polskiej literatury dziecięcej, 2015-2017
Język, przekład, globalizacja, 2012-2014
Pomiędzy globalnością a lokalnością: tłumaczenia dla dzieci w Polsce na przełomie wieków, 2004-2008

Publikacje: Książki

Borodo, M. (2020) English Translations of Korczak's Children's Fiction. A Linguistic Perspective. Cham: Palgrave Macmillan, 247 s.

Borodo, M., Mianowski, J., P. Schreiber, red. (2019) Memory, Identity and Cognition: Explorations in Culture and Communication. Cham: Springer.

Borodo, M. (2017) Translation, Globalization and Younger Audiences: The Situation in Poland. Oxford: Peter Lang.

Borodo, M., House, J. i Wachowski, W., red. (2017) Moving Texts, Migrating People and Minority Languages. Singapore: Springer.

Borodo, M., Kovecses, Z., i Wachowski, W., red. (2017) Zooming in: Micro-scale perspectives on cognition, translation and cross-cultural communication. Oxford: Peter Lang.

Borodo M., Hubscher-Davidson, S., red. (2012) Global Trends in Translator and Interpreter Training: Mediation and Culture. London/New York: Continuum.

Publikacje: Rozdziały w Książkach

Borodo, M. (2020) "Better watch it, mate" and "Listen 'ere, lads". The cultural specificity of the English translation of Janusz Korczak's classic "Król Maciuś Pierwszy" [w:] Jan Van Coillie, Jack McMartin (red.) Children's Literature in Translation. Texts and Contexts. Leuven: Leuven University Press, s. 179-195.

Borodo, M. (2019) „Mountains of Whipped Cream, King Matt and the Discursive Presence of the Translator" [w:] Jacek Mianowski, Michał Borodo i Paweł Schreiber (red.) Memory, Identity and Cognition: Explorations in Culture and Communication. Cham: Springer. 45-59.

Borodo, M. (2017) „Translation and Migration: Children’s Literature Authors, Translators and Publishers on the Move”, w: Moving Texts, Migrating People and Minority Languages, M. Borodo, J. House i W. Wachowski, red., Singapore: Springer. s.153-165.

Borodo, M. (2016) „Children’s Fiction, Translation and Explicitation: The Case of Janusz Korczak’s 1933 Classic Kaytek the Wizard in English Translation”, w: Księga pamiątkowa z okazji 40-lecia pracy akademickiej Profesora Wojciecha Kubińskiego. P. Gorszczyńska, W. Karwacka, red., Gdańsk: Części proste, s.398-414.

Borodo, M. (2015) „Billy and Casp: Rediscovering forgotten translations in Polish-English cultural exchanges”, w: John Bull and the Continent. red. W. Jasiakiewicz i J. Lipski, red., Frankfurt: Peter Lang, s.75-88.

Borodo, M. (2011) „Horrible Histories in Poland: The Global Non-Fiction Series Translated and Glocalized”, w: Into the Past: Studies in Literature and Culture. P. Schreiber, red., Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 125-138.

Borodo, M. (2011) „The Regime of the Adult: textual manipulations in translated, hybrid, and glocal texts for young readers”, w: Language, Culture and the Dynamics of Age, A. Duszak i U. Okulska, red., Berlin/New York: Mouton, s.329-347.

Borodo, M. (2009) „Towards Translational Glocalities”, w: English Studies in Language, Literature and Culture, M. Walat, E. Wełnic i K. Wood, red., Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s.11-27.

Borodo, M. (2006) „Between the Global and the Local: Child-Oriented Translation Today”, w: No Child Is An Island, P. Pinsent, red., London: Pied Piper Publishing, s. 138-154.

Borodo, M. (2006) „Children’s Literature Translation in Poland during the 1950s and the 1990s”, w: Changing Concepts of Childhood and Children’s Literature. V. Joosen i K. Vloeberghs, red., Newcastle: Cambridge Scholars Press, s. 169-182.

Publikacje: Wybrane Artykuły (i recenzje)

Borodo, M. (2018) „Translation, Localization and Foreignization: The Metamorphoses of a Comic Book about a Girl from the Socialist Bloc”, Across Languages and Cultures 19(1), s. 99-120.

Borodo, M. (2018) „He Saw a Black Man in the Street, but Not a Cannibal. On Translation and Political Correctness", Przekładaniec 33, 94-110.

Borodo, M., (2017) „Klasyka komiksu europejskiego w przekładzie, czyli o polskich przemianach Thorgala Aegirssona”, Przekładaniec 34, s. 127-147.

Borodo, M., Sikorska M. (2017) „Książka obrazkowa w przekładzie na przykładzie twórczości Shauna Tana”, Przekładaniec 34, s. 53-69.

Borodo, M. (2016) „Widział na ulicy Murzyna, ale nie ludożercę: O tłumaczeniu i poprawności politycznej”, Przekładaniec 33, s.196-213.

Borodo, M. (2016) „Exploring the Links between Comics Translation and AVT”, TranscUlturAl: A Journal of Translation and Cultural Studies 8(2) University of Alberta, s.68-85.

Borodo, M. (2015) „Multimodality, translation and comics”, Perspectives: Studies in Translatology 23(1), s. 22-41.

Borodo, M. (2014) „The Sorceress Betrayed: Comics crossing cultures and changing accuracy standards”, Między Oryginałem a Przekładem 3(25), s. 9-30.

Borodo, M. (2014) „Przekład, adaptacja i granice wyobraźni”, Przekładaniec 28, s.179-194.

Borodo, M. (2013) „Adaptations in the age of globalization”, Przekładaniec 22-23 [anglojęzyczne wydanie czasopisma], s. 177-193.

Borodo, M. (2013) „Glocal Texts in the Cinema”, Translation Ireland, 19(1), s. 27-42.

Borodo, M. (2012) Recenzja książki Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices red. Łukasz Bogucki, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, The Interpreter and Translator Trainer 6(1), s.117-121.

Borodo, M. (2011) Recenzja książki Voice-over Translation: An Overview red. Eliana Franco, Anna Matamala & Pilar Orero, Berlin: Peter Lang, 2010, Linguistics Applied 4, s.211-215.

Borodo, M. (2011) „Adaptacje w dobie globalizacji”, Przekładaniec 22-23, s. 205-219.

Borodo, M. (2010) Recenzja książki A Companion to Translation Studies pod redakcją Piotra Kuhiwczaka i Karin Littau, The Interpreter and Translator Trainer 4(1), s.118-124.

Borodo, M. (2009) Recenzja książki Across Boundaries: International Perspectives on Translation Studies pod redakcją Dorothy Kenny and Kyongjoo Ryou, The Interpreter and Translator Trainer 3(1), s.180-186.

Borodo, M. (2006) „Children’s Literature Translation Studies? – zarys badań nad literaturą dziecięcą w przekładzie”, Przekładaniec 16, s. 12-23.

Borodo, M. (2005) „Tracing Visibility in Translated Children’s Literature”, Translation Studies in the New Millennium 3, s. 1-14.

Dydaktyka: Często Prowadzone Przedmioty

  1. Podstawy translatoryki (wykład),
  2. Podstawy translatoryki (ćwiczenia)
  3. Tłumaczenie tekstów (ćwiczenia)|
  4. Przekład utworów dla dzieci i młodzieży (wykład)
  5. Seminarium licencjackie i magisterskie (przekładoznawstwo)
  6. Tłumaczenie wspomagane komputerowo

Promowanie Prac

Promotor 87 prac licencjackich (2010-2017)
Promotor 7 prac magisterskich (2010-2017)

Recenzowanie Prac

Recenzent 150 prac magisterskich (2010-2017)
Recenzent 25 prac licencjackich (2010-2017)

Konferencje i Wykłady

„The Wonderland in Translation: Carnavalization vs. Colonization in the Polish Translations of Alice’s Adventures in Wonderland”, referat wygłoszony na konferencji The First Dublin City University Postgraduate Conference In Translation Studies, Dublin City University, Irlandia, marzec 2004.
„From Inside to Outside of the Story”, referat wygłoszony na konferencji The Child and the Book, University of Antwerp, Belgia, kwiecień 2005.
„Children’s Literature Translation in Turn-of-the-Century Poland” referat wygłoszony na konferencji No Child is an Island, Roehampton University, Londyn, 12 listopada 2005.
„Communicating the Cultural Other: Changing Norms in Translators’ Treatment of Child-Oriented Texts”, referat wygłoszony na konferencji Communicating Across Age Groups z cyklu „Globe”, Uniwersytet Warszawski, 21-23 września 2006.
„Narodziny tłumacza amatora”, referat wygłoszony na konferencji Imago Mundi, Uniwersytet Warszawski, 28-29 maja, 2010.
„The Rise of the Amateur Translator”, referat wygłoszony na kongresie Tracks and Treks in Translation Studies, University of Leuven, Belgia, 23-25 września, 2010.
Horrible Histories in Poland – the Global Non-fiction Series Translated and Glocalized”, referat wygłoszony na konferencji (Re)visions of History in Language and Fiction, UMK, Toruń, 19 listopada 2010.
„Audiovisual Glocal Texts”, referat wygłoszony na konferencji PASE (Polish Association for the Study of English) Old Challenges, New Horizons, Uniwersytet Jagielloński, 19-21 kwietnia 2012.
„Comic Books in Translation: the Polish translations of Thorgal as a case in point”, referat  wygłoszony na konferencji Talk Action Interaction, Uniwersytet Łódzki, 4-5 października 2012.
„Komiks w przekładzie na przykładzie”, referat wygłoszony na konferencji Przekład w kulturze, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, 20-21 czerwca 2013.
„Exploring the Links between AVT and Comics Translation”, referat wygłoszony na konferencji: Interdisciplinary Approaches to Translation (InATra), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 27-28 marca 2014.
„Comic books as glocal texts: the Polish superhero genre as a case in point”, referat wygłoszony na konferencji Word and Image Crossovers, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 29-30 września 2014.
„Translation, Migration and Comics”, referat wygłoszony na konferencji The First International Translingua Conference, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24-25 września 2015.
Translation, Foreignization and Localization: A comic book about a girl from the socialist block”, referat wygłoszony na konferencji: Women in Translation, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 14-15 października 2015.
„Translation, Glocalization and Glocal Texts”, referat wygłoszony na konferencji Translation and the Creative Industries, University of Westminster, Londyn, 7-8 października 2016.
„Applying the Methods of Corpus Based Translation Studies to Translated Children’s Literature”, referat wygłoszony na konferencji Translation Studies and Children’s Literature – Current Topics and Future Perspectives zorganizowanej przez University of Leuven i Uniwersity of Anwerp, w Brukseli i Antwerpii, Belgia 19-20 października 2017.

Swearing, Smoking, Spitting, Spanking: On Translators' Treatment of Several 'Inexcusably Bad Habits' in the English Translations of Janusz Korczak's Król Maciuś Pierwszy, referat wygłoszony na konferencji From Morals to the Macabre in Translation for Children, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 4-5 April 2018. 

Członkostwo w Organizacjach

Członek polskiej sekcji IBBY (International Board on Books for Young People)