Katedra Językoznawstwa Angielskiego

dr Matylda Weidner, adiunkt

Dane Kontaktowe

Afiliacja: Katedra Językoznawstwa Angielskiego, UKW
Adres: Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
Gabinet: Grabowa 2, pokój 207
Email: mweidner@ukw.edu.pl

Zainteresowania Naukowe

główne dziedziny: analiza konwersacyjna, socjolingwistyka, komunikacja w medycynie, budowanie i wykorzystanie korpusów równoległych do celów konwersacyjnej analizy porównawczej

języki: angielski, polski, flamandzki

Wykształcenie

Doktorat z językoznawstwa, Universiteit Antwerpen, 2012
Magisterium z filologii angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2004

Przebieg Zatrudnienia

Adiunkt, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW, 2014-
Doktorant, Departament Taalkunde, Universiteit Antwerpen, 2006-2013

Staże Zagraniczne

Doktorant wizytujący, Department of Sociology, University of California Los Angeles, 2012
Doktorant wizytujący, Department of Sociology, University of California Los Angeles, 2009-2010

Granty, Nagrody, Wyróżnienia

Nagroda Rektora UKW za indywidualne osiągnięcia naukowe, Bydgoszcz, 2017
Grant Naukowy Södertörn University w Sztokholmie, 2017

Projekty Naukowe

Analiza kompetencji językowych robotników napływowych z Polski i Estonii w Szwecji, 2018-2021
Responses to polar questions in Polish, 2016-
‘Okay’ in 13 languages, 2016-2019
PECII: Parallel European Corpus for Informal Interaction, 2015-
On the organization of doctor-patient communication in Polish talk-in-interaction, 2006-2013

Publikacje: Rozdziały w Książkach

Managing the terms of confirmation: no-prefaced turns in Polish, [w:] John Heritage i Marja-Leena Sorjonen (red.) At the intersection of turn and sequence: Turn-initial particles across languages. Amsterdam: John Benjamins (ukaże się na początku 2018 roku).
Keevallik, Leelo i Weidner, Matylda. ’Okay’ as a preface to embodied compliance. (w przygotowaniu)

Publikacje: Wybrane Artykuły

‘It’s easier to change wife than quit smoking’: Patients and Doctors in Polish Institutional Culture, [w:] Iwona Witczak-Plisiecka (red.) Speech Actions in Theory and Applied Studies. Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics Volume 1, UK: Cambridge Scholars Publishing 2010, s. 251 – 178
Analyzing conversations between Polish patients and doctors: a sketch of methodology and some initial results. "Medyczna Wokanda” 2012, t. 4, s. 227 – 242.
On some ‘dis-ings’ leading to a possible ‘mis-ing’, [w:] Barbara Kryk-Kastovsky (red.) Intercultural Miscommunication Past and Present, Switzerland: Peter Lang Publishing Group 2012, s. 55 – 76.
‘This is how I see it’ No-prefaced turns in Polish, [w:] Nadine Thielemann i Peter Kostas (red.) Approaches to Slavic Interaction. Dialogue Studies, Amsterdam: John Benjamins 2013, s. 147 – 166.
Telling somebody what to tell: ‘Proszę mi powiedzieć’ in Polish doctor-patient interaction. „Journal of Pragmatics” 2015, t. 78, s. 70 – 83.
The particle NO in Polish talk-in-interaction, [w:] Peter Auer i Yael Maschler (red.) Nu and its relatives: A discourse marker across the languages of Europe and beyond. Berlin: Walter de Gruyter 2016, s. 104 – 131.
Aha-moments in interaction: indexing a change of state in Polish. „Journal of Pragmatics” Special Issue 2016, t. 104, s. 193 – 206.

Dydaktyka: Często Prowadzone Przedmioty

Seminarium językoznawcze, UKW, 2015-

Konferencje i Wykłady

Questions-Answers in Talk-in-interaction, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2016
IACA 2016 Groningen, Holland, 2016
IPrA 2015 Antwerp, Belgium, 2015
ICA 2015 Łódź, Poland, 2015
ICCA 2014, Los Angeles, USA, 2014
IPrA 2013, New Delhi, India, 2013
108th ASA Annual Meeting, New York, USA, 2013
Kultura języka w komunikacji zawodowej, Będlewo, Poland, 2013
Meaning, Context and Cognition, Łódź, Poland, 2013
Młodzi o Języku, University of Warsaw, Poland, 2013
CLIC, UCLA, Los Angeles, 2012
DARG, Loughborough, UK, 2012
DiO Workshop, Corsendonck, Belgium, 2011
IPrA 2011, Manchester, UK, 2011
RIS, Rhetoric in Society III, Antwerp, Belgium, 2011
ICCA 2010, Mannheim, Germany, 2010
IPrA 2009, Melbourne, Australia, 2009
NDLP, Łódź, Poland, 2008 
COMET 2007, Lugano, Switzerland, 2007

Członkostwo w Organizacjach

International Society for Conversation Analysis (ISCA), 2010-
International Pragmatics Association (IPrA), 2009-