Katedra Językoznawstwa Angielskiego

dr Waldemar Szefliński, asystent

Dane Kontaktowe

Afiliacja: Katedra Językoznawstwa Angielskiego, UKW
Adres: Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
Gabinet: Grabowa 2, Gabinet 207
Telefon: (+48) 52-341-1402-32
Email: waldemar.szeflinski@ukw.edu.pl

Zainteresowania Naukowe

słowotwórstwo, onomastyka, metonimia w antycznej komedii greckiej

Wykształcenie

Magisterium z językoznawstwa angielskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1999

Doktorat z językoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2021

Przebieg Zatrudnienia

Asystent, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW, 2016-
Wykładowca, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW, 2008-2016
Wykładowca, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 2000-2013

Projekty Naukowe

Semantyczno-derywacyjna analiza antroponimów w komedii Arystofanesa pt. „Acharnejczycy” i ich przekładów na język angielski i polski, 2017-
Metonimia w tłumaczeniach Arystofanesa, 2017

Badania i Kwerendy

Municipal Library of Athens, Grecja, Ateny, 2019
National Library of Greece, Grecja, Ateny, 2019

Publikacje: Wybrane Artykuły

Szefliński, Waldemar. 2019. „Sądy, sędziowie i sykofanci w Acharnejczykach Arystofanesa.” Symbolae Philologorum Posnaniensium XXIX/1, s. 5-26.

Szefliński, Waldemar. 2016. „Z Grecji do Rosji. Imiona mówiące dramatis personarum w komediach Arystofanesa w wybranych przekładach rosyjskich.” Slavia Orientalis nr 1, s. 89-106.

Szefliński, Waldemar. 2016. „Krystyna Tuszyńska Dyskurs Diona z Prusy w Mowach o królestwie. Mariaż retoryki z filozofią. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013.” Linguistica Bidgostiana: Series Nova t. II, s. 230-232.

PUBLIKACJE: ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Szefliński, Waldemar & Wojciech Wachowski. 2019. Metaphor and Metonymy in a Culture of Food and Feasting: A Study Based on Selected Ancient Greek Comedies, [w:] Memory, Identity and Cognition : Explorations in Culture and Communication, eds. Jacek Mianowski, Michał Borodo, Paweł Schreiber, Springer, s. 219-235

Szefliński, Waldemar. 2015. Gra wstępna, czyli nazwy wybranych audycji radiowych Radia Roxy i Rock Radia, [w:] Linguistica Bidgostiana: Series Nova t. I, s. 91-102.

PROMOWANIE PRAC

Promotor ponad 40 prac licencjackich, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 2000-2013

Dydaktyka: Często Prowadzone Przedmioty

Struktury, 2008-
Pisanie akademickie, 2008-

KONFERENCJE I WYKŁADY

Athens Institute for Education and Research, Grecja, Ateny, 2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2016
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2015