Katedra Filologii Angielskiej

Katedra kontynuuje tradycje Zakładu Filologii Angielskiej zorganizowanego w WSP w Bydgoszczy w roku 1975 przez ówczesnego doc. dra hab. Aleksandra Szwedka. ZFA zawieszono w burzliwych latach 80. (1985). Zakład uruchomiono ponownie w roku 1990, jego kierownictwo objęła dr Ewa Fryska. W latach 1997-2000 anglistyką kierował dr hab. Zenon Grabarczyk, prof. WSP. W roku 1996 ZFA przekształcono w samodzielną Katedrę Anglistyki i Językoznawstwa Ogólnego. W lutym 2002 r. utworzono Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, w którego składzie działała – pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Aleksandra Szwedka – Katedra Filologii Angielskiej. W roku 2005 kierownikiem KFA została dr hab. Natalia Gwozdecka, prof. nadzw., po niej objął to stanowisko dr Kostyantyn Gulyy, prof. nadzw., następnie dr Karl Wood, prof. nadzw..

Pracownicy KFA bardzo często wykładają za granicą (m.in. USA, Wielka Brytania, Turcja, Portugalia, Niemcy, Finlandia, Litwa). W roku 2010/2011 zainicjowali (w osobie dra M. Mochockiego) przystąpienie do ogólnopolskiego projektu akademickiego Polska Akademia Dzieci i bardzo aktywnie w nim uczestniczą. Zorganizowali też – głównie mgr M. Sobociński i dr M. Mochocki – wizytę studyjną „(Academic) Writing Skills – Necessity for Education and Work” przyjętą przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” (maj 2012 r.). Dr M. Borodo uruchomił bardzo atrakcyjne, w pełni nowoczesne Studia Podyplomowe Podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy języka angielskiego Dr A. Mancewicz otrzymała stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na badania współczesnych adaptacji szekspirowskich w Theatre Department, Graduate Center na City University of New York w USA (wrzesień 2010 – luty 2011) oraz stypendium programu Marie Curie Intra European Fellowship w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Katedra zatrudnia jednego profesora zwyczajnego, jednego doktora habilitowanego (prof. nadzw.), dwóch obcokrajowców na stanowisku prof. nadzw., 14 doktorów, 3 magistrów i jedną asystentkę z wymiany Fulbrighta.

Obszary badawcze

Z zagadnień językoznawczych w KFA realizuje się badania związane z językoznawstwem kognitywnym, analizą form komunikacji specyficznych dla miast (dyskurs wielkomiejski) i komunikacją interkulturową, teorią przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu dla dzieci w kontekście globalizacji i historii tłumaczenia literatury dziecięcej w Polsce oraz tłumaczenia w kontekście ideologii i manipulacji. Ważne miejsce zajmuje też filozofia języka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, teoria zmian językowych oraz kwestia statusu języka angielskiego jako języka globalnego i języka ekologii.

Tematyka kulturoznawcza obejmuje zagadnienia dotyczące pogranicza ludologii i pedagogiki, szczególnie praktycznego zastosowania gier symulacyjnych oraz rekonstrukcji historycznych, a także zagadnienia filmoznawstwa, związków kulturowych polsko-brytyjskich, w tym XIX-wiecznych, kultury przedmieścia w USA oraz problematykę feministyczną. Bada się także brytyjską opinię publiczną wobec Polski w XIX w., publicystykę brytyjską wobec sprawy polskiej oraz polskie działania propagandowe w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii.

Literaturoznawcy KFA zajmują się literaturą brytyjską i amerykańską. Badają literaturę dziecięca, współczesny dramat brytyjski, brytyjską powieść i literaturę podróżniczą od XVIII do XXI wieku, brytyjską literaturę kobiecą, science fiction oraz związki literatury z kulturą wizualną. W obrębie ich zainteresowań badawczych jest też strukturalizm, poststrukturalizm, kulturowa teoria literatury, ekokrytyka oraz poetyka kognitywna.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Językoznawstwa Angielskiego,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel.52 340 16 87