Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Angielskiego

Studia podyplomowe to doskonała okazja na udoskonalenie praktycznych umiejętności tłumaczenia różnorodnych tekstów zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Studia skierowane są do absolwentów z tytułem licencjata lub magistra, którzy zamierzają w przyszłości wykonywać zawód tłumacza, oraz do osób na co dzień stykających się z językiem angielskim w pracy zawodowej. 

Warto zauważyć, że studia podyplomowe można łączyć z dwuletnimi dziennymi uzupełniającymi studiami magisterskimi w zakresie filologii bądź lingwistyki stosowanej, co pozwala na ukończenie studiów z dwoma dyplomami wyższej uczelni. 

Dodatkowo uczestnicy studiów mają możliwość nieodpłatnego zdobycia certyfikatu znajomości specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tłumaczenie SDL Trados Studio 2014. 

Zresztą przekonajcie się sami! 

Więcej informacji na temat studiów znajdziecie na stronie: www.tlumaczeukw.pl

Rejestracja na stronie: www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Stosowne dokumenty należy składać w Sekretariacie Filologii Angielskiej przy ulicy Grabowej 2. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Językoznawstwa Angielskiego,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel.52 340 16 87