Pracownicy

dr Tymon Adamczewski
telefon: 52 341 14 02 wew. 40
e-mail: tym0n@ukw.edu.pl

dr Michał Borodo
telefon: 52 341 14 02 wew. 44
e-mail: michal.borodo@ukw.edu.pl

doc. dr Tamara Gonczarowa prof. nadzw.
telefon: 52 341 14 02 wew. 36
e-mail: tigonch@wp.pl

dr Michał Janowski
telefon: 52 341 14 02 wew. 33
e-mail: labnak@wp.pl

dr hab. Wojciech Jasiakiewicz prof. nadzw.
telefon: 52 341 14 02 wew. 33
e-mail: jasiaki@ukw.edu.pl 

dr Jakub Lipski
telefon: 52 341 14 02 wewn. 32
e-mail: kulip@o2.pl

dr Elżbieta Łukasiewicz
telefon: 52 341 14 02 wew. 32
e-mail: el.lukas@ukw.edu.pl 

dr Jacek Mianowski
telefon: 52 341 14 02 wew. 40
e-mail: jacek.m@ukw.edu.pl

dr Aleksandra Mochocka
telefon 52 341 14 02 wewn. 40 
e-mail aleksandra.mochocka@gmail.com

dr Michał Mochocki
telefon: 52 341 14 02 wew. 40
e-mail: michal.mochocki@gmail.com

mgr Joanna Nowak 
telefon: 52 341 14 02 wewn. 32
e-mail: joanna_malicka@interia.pl

dr Paweł Schreiber
telefon: 52 341 14 02 wew. 44
e-mail: pawelschr@o2.pl

dr Magdalena Sikorska
telefon: 52 341 14 02 wew. 40
e-mail: magsikorska@wp.pl

mgr Anna Słonina
telefon: 52 341 14 02 wew. 32
e-mail: slonina.anna@gmail.com

dr Katarzyna Smyczyńska
telefon: 52 341 14 02 wew. 44
e-mail: ks@ukw.edu.pl

dr Wojciech Wachowski
telefon: 52 341 14 02 wew. 44
e-mail: wwachowski@wp.pl

dr Matylda Weidner
telefon: 52 341 14 02 wewn. 32
e-mail: matylda.weidner@ukw.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Widawski
telefon 52 341 14 02 wew. 43

dr Karl Wood, prof. nadzw. 
telefon 52 341 14 02 wew. 43
e-mail: karlwood@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Językoznawstwa Angielskiego,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel.52 340 16 87