Aktualności

O nas

W Katedrze realizuje się badania związane z językoznawstwem kognitywnym, analizą form komunikacji specyficznych dla miast (dyskurs wielkomiejski) i komunikacją interkulturową, teorią przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu dla dzieci w kontekście globalizacji i historii tłumaczenia literatury dziecięcej w Polsce oraz tłumaczenia w kontekście ideologii i manipulacji. Ważne miejsce zajmuje też filozofia języka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, teoria zmian językowych oraz kwestia statusu języka angielskiego jako języka globalnego i języka ekologii.
Tematyka kulturoznawcza obejmuje zagadnienia dotyczące pogranicza ludologii i pedagogiki, szczególnie praktycznego zastosowania gier symulacyjnych oraz rekonstrukcji historycznych, a także zagadnienia filmoznawstwa, związków kulturowych polsko-brytyjskich, w tym XIX-wiecznych, kultury przedmieścia w USA oraz problematykę feministyczną. Bada się także brytyjską opinię publiczną wobec Polski w XIX w., publicystykę brytyjską wobec sprawy polskiej oraz polskie działania propagandowe w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii.
Literaturoznawcy KFA zajmują się literaturą brytyjską i amerykańską. Badają literaturę dziecięca, współczesny dramat brytyjski, brytyjską powieść i literaturę podróżniczą od XVIII do XXI wieku, brytyjską literaturę kobiecą, science fiction oraz związki literatury z kulturą wizualną. W obrębie ich zainteresowań badawczych jest też strukturalizm, poststrukturalizm, kulturowa teoria literatury, ekokrytyka oraz poetyka kognitywna.

Kontakt

mgr Renata Sztuba
marzmari@ukw.edu.pl
tel. 52 340 16 87
tel. 52 341 14 02 wew. 43
godziny urzędowania: 8.00 – 14.00

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Językoznawstwa Angielskiego,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel.52 340 16 87