Katedra Językoznawstwa Angielskiego

Witamy na nowej stronie Katedry Językoznawstwa Angielskiego UKW Witamy na nowej stronie Katedry Językoznawstwa Angielskiego UKW

Witamy na nowej stronie Katedry Językoznawstwa Angielskiego UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Katedra Językoznawstwa Angielskiego stanowi integralną część Wydziału Językoznawstwa, jednej z największych jednostek na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Na Wydziale prowadzone są 6-semestralne studia licencjackie oraz 4-semestralne studia magisterskie; studenci mogą studiować językoznawstwo angielskie lub lingwistykę stosowaną, wybierają język angielski plus jeden dodatkowy język, zazwyczaj arabski, chiński, niemiecki lub rosyjski (tworząc np. kombinację angielski z arabskim). Po ukończeniu studiów magisterskich studenci mogą kontynuować naukę w ramach studiów doktoranckich z zakresu językoznawstwa.

Katedra powstała w 2017 roku i jest jedną z najmłodszych jednostek Instytutu, choć językoznawcze studia anglistyczne nie są w Bydgoszczy czymś nowym i sięgają roku 1975, kiedy w ówcześnie istniejącej Wyższej Szkole Pedagogicznej powstał Zakład Filologii Angielskiej, założony przez profesora Aleksandra Szwedka. Od tamtego czasu bydgoska anglistyka przeszła liczne zmian (nazwy, kierownictwa, struktury), ale tradycyjnie zachowała swój interdyscyplinarny charakter, obejmując trzy dziedziny aktywności naukowej: językoznawstwo, literaturę i studia kulturowe. W październiku 2017 roku wskutek reorganizacji powstały dwie nowe jednostki: Katedra Językoznawstwa Angielskiego, kierowana przez prof. dr. hab. Macieja Widawskiego, i Katedra Literatury i Kultury Angielskiej, kierowana przez prof. UKW dr hab. Wojciecha Jasiakiewicza. Obydwie jednostki nadal funkcjonują jako filologia angielska (w tradycyjnym rozumieniu), a ich pracownicy ściśle współpracują w sferze dydaktyki, promowaniu, recenzowaniu i pełnieniu funkcji administracyjnych. Od października 2020 roku katedrą kieruje prof. UKW dr hab. Elżbieta Łukasiewicz.

kontakt

Kierownik Katedry
dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
e-mail: el.lukas@ukw.edu.pl