Katedra Językoznawstwa Angielskiego

Władze

Kierownik
Dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
Email: el.lukas@ukw.edu.pl